Wednesday, August 21, 2013

Termeterai ikatan di Aidilfitri

4 Syawal 1434 : 11 Ogos 2013


Termeterai sebuah ikatan pertunangan dalam perjalanan sebuah ceritera cinta.
Terima kasih cinta.

No comments: